Oferujemy kompletną obsługę transportu towarów w przewozach krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy ze sprawdzonymi przewoźnikami ubezpieczonymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Posiadanie własnej agencji celnej pozwala na szybkie załatwienie formalności celnych związanych z odprawą towarów w wymianie z krajami pozaczłonkowskimi.