Oferujemy szeroki zakres usług księgowych, w tym m.in.:

 • Pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej realizowana poprzez:
  • pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych NIP-1, NIP-2, NIP-D, VAT-R, VAT-R/UE, itd.,
  • zgłaszanie we właściwym urzędzie skarbowym zmian dotyczących prowadzonej działalności.
 • Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie i składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-5 i VAT-7,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych.
 • Obsługę podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:
  • prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT,
  • sporządzanie i składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-28, VAT-7,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:
  • sporządzanie i składanie we właściwym oddziale ZUS deklaracji zgłoszeniowych ZFA, ZUA, ZIPA, itd.,
  • sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych DRA,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych składek.
 • Prowadzenie spraw pracowniczych:
  • sporządzanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników ZUA, ZWUA, itd.,
  • sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń, itd.,
  • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych: PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-8C oraz do ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA i deklaracji rocznych,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.
 • Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego: PIT-36, PIT-37.