Pomagamy naszym Klientom w sprawach podatkowych poprzez:

 • reprezentację podatnika przed urzędem celnym w sprawach podatku akcyzowego, w tym m.in.:
  • sporządzanie dokumentów stosowanych w przypadku wykonywania czynności podlegających akcyzie:
   • zgłoszenia rejestracyjne AKC-R, AKC-Z,
   • deklaracje podatkowe AKC-3, AKC-3/A, AKC-3/B, AKC-3/C, AKC-3/D, AKC-3/E, AKC-3/F, AKC-3/G, AKC-3/H, AKC-3/I, AKC-3/J, AKC-S,
   • Administracyjne Dokumenty Towarzyszące,
   • kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,
   • deklaracje uproszczone wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych AKC-U.
 • sporządzanie dokumentów dla urzędu skarbowego podatnikom dokonującym transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym m.in.:
  • tworzenie zestawień wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw do deklaracji VAT-7,
  • sporządzanie faktur wewnętrznych,
  • sporządzanie kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT-UE.
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących eksportu towarów do krajów trzecich oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w tym m.in.:
  • sporządzanie faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie specyfikacji eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie potwierdzeń dostarczenia towarów w dostawach wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie listów przewozowych wewnątrzwspólnotowych dostaw.