W dniu 01 lipca 2006 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, dotyczące pośrednictwa (spedycji). Zgodnie z nimi prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na pośredniczeniu w przewozie rzeczy wymaga uzyskania licencji. Ta zaś wydawana jest podmiotom, które łącznie spełniają kilka warunków, tj. niekaralność osób prowadzących działalność, posiadanie przez przedsiębiorcę lub osobę kierującą spedycją certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w ruchu krajowym lub międzynarodowym oraz złożenie zabezpieczenia majątkowego.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że sprostaliśmy wymogom nowej ustawy, czego dowodem jest uzyskanie licencji. Tym samym nasza działalność w zakresie spedycji prowadzona na podstawie nowych przepisów jest w pełni legalna.

Korzystając z okazji pragniemy zapewnić wszystkich naszych obecnych i potencjalnych klientów, że stale dążymy do podnoszenia jakości naszych usług aby współpraca miała stały i bezstresowy charakter.